#FunduszeEuropejskie

Do udziału w projekcie zapraszamy

80 kobiet biernych zawodowo w wieku 18-59 lat zamieszkałych na terenie powiatu sokołowskiego wyłącznie z siedmiu gmin Kosów Lacki, Repki, Ceranów, Jabłonna Lacka, Bielany, Sterdyń, Sabnie, w tym:

 • minimum 41 kobiet w wieku 18-29l. z wykształceniem nie wyższym niż ISCED-3
 • minimum 20 kobiet powracających na rynek pracy z powodu przerwy związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • minimum 10 kobiet z niepełnosprawnością

 • Indywidualny Plan działania dla każdej uczestniczki projektu
 • Szkolenia Cyfrowe wraz z egzaminem ECCC
 • Szkolenia Aktywizacyjne
 • Szkolenia i kursy zawodowe

Ponadto w ramach projektu otrzymasz

 • Stypendium szkoleniowe
 • Ubezpieczenie NNW
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu (jeśli dotyczy)
 • Catering
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (jeśli dotyczy)
 • Certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje/kwalifikacje
 • Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych np. tłumacza migowego, asystenta osoby OzN